Øjenbevægelser hos "normal" højrehåndspersonVisuelt huskede billeder.
Personen prøver at huske et billede.


Audititivt huskede lyde og ord.
Personen prøver at huske et lydbillede.


Indre dialog.


Visuelt konstruerede billeder.
Personen konstruerer et billede.


Auditivt konstruerede lyde og ord.


Kropsfornemmelser og følelser.