Kan du sælge en vare? Kan du sælge en idé eller en overbevisning? Kan du sælge dig selv?


Sælger du en humoristisk og glad person, eller en trist og alvorlig person, eller en kærlig og stabil person eller måske en spændende, endda lidt farlig person? Sælger du problemer, stopklodser, begrænsninger og sygdomme, eller sælger du kompetence, energi, arbejdsvilje, kreativitet, nytænkning, problemløsning og muligheder?

Hvem har du købt din bil, dit hus, din forsikring af? Hvor har du købt dine overbevisninger, dit livssyn, din nysgerrighed og din tro på fremtiden? Hvor har du fundet din selvtillid og dit selvværd?

I alt køb og salg, udveksling af produkter, idéer, værdier og overbevisninger er kropssproget en vigtig del af kommunikationen. For at være overbevisende kræver det, at du har dit kropssprog med dig. At det ikke er et frastødende kropssprog, men et der skaber kontakt.

Før vi går i detaljer, skal vi kigge på to vigtige principper i kropssproget hos en karismatisk person. Et er at kropssproget skal være kongruent, det andet er at kropssproget skal matche.


Kongruent kropssprog.

At kropssproget er kongruent betyder at det stemmer overens med og passer med dit budskab. At det udtrykker det samme som det du siger. Den bedste og måske eneste måde at få et kongruent kropssprog på er, at virkelig selv mene det du siger, at du selv tror på det til 100 %. At du selv er overbevist om, at det du siger er vigtigt, sandt og godt for modparten. Hvis dette er tilfældet vil dit kropsprog hjælpe dig i din kommunikation. Det bliver kongruent.


Det kan hjælpe hvis du i dine forberedelser tænker igennem og spørger dig selv, hvorfor det du siger, er vigtig og sandt, hvorfor du selv tror på det. At du også minder dig om din egen nysgerrighed, da du selv erfarede dette den første gang. Dit kropssprog skal gerne også udtrykke en nysgerrighed og entusiasme overfor dit materiale.

åbne hænder

Du kan også, i dit kropssprog, bestræbe dig på at bruge gestus med åbne håndflader, med den effekt at du vil fremtræde mere åben og tillidsvækkende. Fordi kropssprog og følelser er tæt knyttet til hinanden, finder de allerfleste mennesker det svært at lyve imens de eksponerer håndfladerne. Når det at bruge åbne gestus bliver en vane, mindskes eventuelle tendenser til at bruge løgne eller halve sandheder. Desuden, når du snakker med åbne hænder, lægger det et ubevidst pres på modparten, at også være åben og ærlig.

Inkongruent kropssprog.

Hvis du prøver at sælge en idé eller vare du ikke selv tror på, kan du ikke undgå at dit kropssprog er inkongruent med det du siger. Detaljerede eksempler på inkongruenser kan du læse om under følgende link: lækage i kropssproget


Matchende kropssprog.

At dit kropssprog matcher betyder at det udtrykker forståelse for den du taler med. Hvis dit kropssprog udtrykker at det forstår den andens tanker, følelser og behov, er dit med til at skabe en tillid til det du selv siger, til det du formidler. Her er filosofien, at hvis du først giver forståelse så får du forståelse tilbage for dit eget budskab.Forståelse giver man ved at prøve at sætte sig ind i en persons tanker og følelser. Lytte til personen og ikke mindst at være opmærksom på personens kropsprog. Det sker gennem at man med sit eget kropssprog giver feedback på personens kropssprog. At ens egne bevægelser matcher modpartens bevægelser. Man besvare ikke en bevægelse med direkte kopiering men med noget tilsvarende. Det at matche eller spejle nogens kropssprog, er en meget almindelig teknik for at få kontakt(i fagsprog: opnå rapport), og vi bruger det også ubevidst.Se mere om under følgende link: feedback i kropssproget


Mismatchende kropssprog.

Et mismatchende kropssprog er med til at skabe distance og mistillid. F.eks.:

  • At tale højt og råbende til nogen, der taler med en lav stemme -eller omvendt.
  • At tale som en maskinpistol til nogen, der snakker langsomt. – eller omvendt.
  • At bruge bandeord til nogen, der selv aldrig bander.
  • At grine meget og højt til nogen, der aldrig griner.


Min mail:

mikael@veryfunny.dk

Mail besvares indenfor 24 timer.

Foredragsholder:
Mikael Hermansson
Hjortshøj Møllevej 186
8530 Hjortshøj
Tlf: 30112456
Tlf: 86228780