Hvad er feedback? Giver vi for lidt feedback? Er vi gode eller dårlige til at give feedback?

Det, for nogen, overraskende svar på et af disse spørgsmål er at vi, i alle samtaler, giver feedback hele tiden. Vi kan simpelthen ikke lade være, at give feedback.


Vores ubevidste, sender hele tiden signaler med kropssprog, mimik, øjnebevægelser, m.m. Det er kun en lille brøkdel af den kommunikation, der foregår, der registreres eller styres af vores bevidsthed.

Hvor lille denne brøkdel er, kan man få en opfattelse af, hvis man kikker på det antal af nerveimpulser vores hjerne modtager hvert sekund, og på det antal informationer vores bevidsthed kan håndtere pr.sekund. Ifølge Tor Nørretranders bog Mærk Verden er de to tal på hhv. ca. 11 millioner og maksimalt 40.

Hvis man f.eks er god til at lytte, sender ens krop, uden bevidst kontrol, hele tiden signaler ud, der bekræfter modparten i, at man hører efter, at man finder det han siger interessant, at man befinder sig godt i den andens selskab, m.v.


Er du interesseret i at blive en bedre "kommunikator", er det en god idé, i en periode, bevidst at øve sig i at matche modpartens kropssprog. Matchningen bekræfter den anden i at man ser, mærker, hører hvor den anden befinder sig. Dette skaber tillid og lyst hos den anden til at fortælle videre. Men matchningen påvirker ikke kun modparten. Gennem at matche nogens kroppsprog bliver mand selv mere opmærksom, fokuseret på hvad dette menneske siger. Man får bedre forståelse for de tanker og følelser der ligger baghved det der bliver sagt. Man møder personen der hun er och føler empati med hende.


Naturligvis kan det at styre sin krops bevægelser bevidst blive lidt stift og firkantet. Derfor er det også bedst, efter en tids øvelse, at give slip på den bevidste kontrol, og lade ubevidstheden tage over igen. Forbåbenlig har man så på denne måde "programmeret" sit eget ubevidste til at i fremtiden lave et bedre arbejde. Du skall dog jævnligt vende tilbage til denne bevidste træning af dit kropssprog, så ikke krop och sind glider tilbage til gamla dårlige vaner.

En anden måde man kan forbedre de ubevidste signaler, er at beslutte sige for at sende positive vibrationer ud. Bare ved at tænke tanken er ofte tilstrækkeligt ved en samtale og kan være nok til at ens ubevidste sender positive signaler gennem kropssproget. Husk på at dit ubevidste er en del af dig selv. En del, der adlyder dig, hvis blot du giver den klare beskeder om hvad den skal.


Det kræves bevidste beslutninger for at forbedres. Beslutninger som skall gentages gang på gang. Tag en beslutning om att du vil blive bedre til at kommunikere. Bedre til at lytte. Bedre til at virkelig forstå andre mennesker du snakker med. Bliv sensitiv over for deres kropssprog. Forstå deres tanker og følelser. Bliv empatisk. Hvis du gentager beslutningen hver dag, kommer du oundgåeligen at blive en bedre og bedre kommunikatør. Du kommer også at opleve det at jo bedre du selv bliver til at lytte til andre, jo mere kommer de at lytte til dig. Du får mer positiv respons end du kunnet drømme om.


Husk på at du har to ører og en mund. Det betyder at du skal lytte dobbelt så meget som du snakker. Lyt ikke kun til deres ord, lyt også til deres kropssprog!


Kan blinde se?

Billederne på denne side kan give det indtryk, at kropssproget er en meget visuel kompetence og at matchning kræver, at man har sin synssans i god behold. Det fik jeg, forfatteren af disse sider, afkræftet da jeg afhold et kursus i kropssprog for blinde. Da de blev sat til, parvis at snakke sammen og være opmærksomme på hinanden, kunne jeg, som eneste seende, konstatere at de sad som hinandens spejlbilleder.

Mirakel?

Det var nærmest en chokerende oplevelse. Men det var ikke et mirakel, de havde ikke fået deres syn tilbage. De brugte bare deres øvrige sanser til at mærke hinanden. Det kan seende lære noget af. Vi kan altså stadigvæk matche hinandens kropssprog hvis vi ser en anden vej eller endda med lukkede øjne. Hvis du f.eks.lytter efter den andens stemme og vejrtrækning får du informationer om kropsholdning.


"Problemer er ikke enkle men løsningerne er"